Garantii
Me oleme oma toodete kvaliteedis täiesti kindlad. Seetõttu anname oma aiamajadele kahe või viie aastase garantii. Garantii kehtivuse eelduseks on püstitusjuhendi täpne järgimine. Garantii ei kehti ettenägematute looduskatastroofide või tormikahjustuste korral, mil tuulekiirus ületab 60 km/h.

Siit lehelt on allalaadimiseks või veebis lehitsemiseks saadaval Lasita Maja toodete garantiitingimused.